Cypril I. Udu.

OFFICE:Roy and Associates, 7 Awgu Street Abakaliki, Ebonyi State.

CALL YEAR: 2015.

MEMBERSHIP: NBA, Abakaliki Branch; ICMC, Abakaliki Branch, WACOL Ebonyi State; NLCOC Ebonyi State Command.